Razvoj inovativne tehnologije spajanja

Torek, 23. maj 2023

LaserFusion - Lasersko mikro-strukturiranje površine za trajni spoj kovin ter polimerov ali gume

Razvoj inovativne tehnologije laserskega mikrostrukturiranja površine za trajni spoj kovin ter polimerov ali gume, t.i. hibridne komponente.

Namen projekta Razvoj inovativne tehnologije spajanja "Lightweight" izdelkov z laserskim mikrostrukturiranjem je:

  1. Zeleni prehod avtomobilske industrije, ki je eden izmed največjih povzročiteljev CO2 emisij (30% emisij v EU povzroča transport) z zasnovo strukturnih hibridnih delov z vsaj 10% nižjo težo.
  2. Zvišanje stopnje reciklabilnosti strukturnih hibridnih avtomobilskih komponent.
  3. Okrepitev položaja razvojnega dobavitelja v EU merilu s patentabilno inovativno tehnologijo, ki omogoča bistveno višjo dodano vrednost.
  4. Razvoj inovativnega tehnološkega procesa serijske izdelave hibridnih izdelkov, ki bo energetsko in snovno bolj učinkovit, hkrati prispeval k bistveno nižjim CO2 emisijam, ter omogočal avtomatizacijo, robotizacijo procesa z vpeljavo digitalnega dvojčka.

Ključni cilji 24-mesečnega projekta razvoja inovativne tehnologije spajanja z laserskim mikrostrukturiranjem so: Tehnologija omogoča 10% znižanje teže strukturnih hibridnih komponent za avtomobilsko industrijo. Proces spajanja hibridnih izdelkov je 50% energetsko učinkovitejši, 10% snovno učinkovitejši in povzroča 50% nižje CO2 emisije. Avtomatizacija, robotizacija procesa laserskega mikrostrukturiranja z vpeljavo digitalnega dvojčka. Tehnologija laserskega mikrostrukturiranja omogoča spajanje kombinacije materialov: aluminij in TPE, aluminij in poliamid, jeklo in TPE, jeklo in poliamid. Tehnologija omogoča recikliranje vseh komponent hibridnega izdelka zaradi odsotnosti adhezivov za spajanje. Tehnologija omogoča serijsko izdelavo izdelkov v višjo dodano vrednostjo.

Projektne aktivnosti so razdeljene v tri sklope:

  1. Razvoj mikrostrukture na površini kovine, ki jo dosežemo z laserskim mikrostrukturiranjem.
  2. Razvoj in optimizacija tehnologije brizganja za namen spajanja polimera z aluminijem ali jeklom.
  3. Zasnova, razvoj in izdelava laserskega sistema za serijsko izdelavo hibridnih izdelkov z inovativno tehnologijo spajanja.

Naziv projekta: Razvoj inovativne tehnologije spajanja "Lightweight" izdelkov z laserskim mikrostrukturiranjem
Naziv razpisa: »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO« (kratica javnega razpisa: »JR RRI NOO«)
Konzorcij: Iskra ISD - Plast d.o.o., ISKRA PRO Kranj, d.o.o.
Finančni podatki:

  • Vrednost celotnega projekta: €992,665.12
  • EU vrednost sofinanciranja: €248,166.26

Funded by the European Union - NextGenerationEU.

2021 © Iskra PRO Kranj, d.o.o. | Spletne strani cLoovis