Razvoj inovativne tehnologije spajanja

Torek, 23. maj 2023

LaserFusion - Razvoj inovativne tehnologije spajanja "Lightweight" izdelkov z laserskim mikrostrukturiranjem

Razvoj inovativne tehnologije laserskega mikrostrukturiranja površine za trajni spoj kovin ter polimerov ali gume, t.i. hibridne komponente.

Namen projekta Razvoj inovativne tehnologije spajanja "Lightweight" izdelkov z laserskim mikrostrukturiranjem je:

  1. Zeleni prehod avtomobilske industrije z nižjo težo hibridnih izdelkov,
  2. Zvišanje stopnje reciklabilnosti strukturnih hibridnih avtomobilskih komponent.
  3. Okrepitev položaja razvojnega dobavitelja v s patentabilno tehnologijo,
  4. Razvoj inovativnega tehnološkega procesa serijske izdelave hibridnih izdelkov


Ključni cilji 24-mesečnega projekta razvoja inovativne tehnologije spajanja z laserskim mikrostrukturiranjem so: Tehnologija omogoča 10% znižanje teže strukturnih hibridnih komponent za avtomobilsko industrijo. Proces spajanja hibridnih izdelkov je 50% energetsko učinkovitejši, 10% snovno učinkovitejši in povzroča 50% nižje CO2 emisije. Avtomatizacija, robotizacija procesa laserskega mikrostrukturiranja z vpeljavo digitalnega dvojčka. Tehnologija laserskega mikrostrukturiranja omogoča spajanje kombinacije materialov: aluminij in TPE, aluminij in poliamid, jeklo in TPE, jeklo in poliamid. Tehnologija omogoča recikliranje vseh komponent hibridnega izdelka zaradi odsotnosti adhezivov za spajanje. Tehnologija omogoča serijsko izdelavo izdelkov v višjo dodano vrednostjo.

Projektne aktivnosti so razdeljene v tri sklope:

  1. Razvoj mikrostrukture na površini kovine, ki jo dosežemo z laserskim mikrostrukturiranjem.
  2. Razvoj in optimizacija tehnologije brizganja za namen spajanja polimera z aluminijem ali jeklom.
  3. Zasnova, razvoj in izdelava laserskega sistema za serijsko izdelavo hibridnih izdelkov z inovativno tehnologijo spajanja.

Naziv projekta: Razvoj inovativne tehnologije spajanja "Lightweight" izdelkov z laserskim mikrostrukturiranjem
Naziv razpisa: »SPODBUDE ZA RAZISKOVALNO RAZVOJNE PROJEKTE NOO« (kratica javnega razpisa: »JR RRI NOO«)
Konzorcij: Iskra ISD - Plast d.o.o., ISKRA PRO Kranj, d.o.o.
Finančni podatki:

  • Vrednost celotnega projekta: €992.665,12
  • EU vrednost sofinanciranja: €248.166,26

Funded by the European Union - NextGenerationEU.

www.noo.gov.si

2021 © Iskra PRO Kranj, d.o.o. | Spletne strani cLoovis